(لباس شخصی)

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است


در یکی از دستنوشته هایی که از شهید بیضائی به جای مانده، او از جبهه سوریه تعبیر بهخط مقدم نبرد بین حق و باطل نموده و با تأکید بر اینکه "این خاکریز نباید فرو بریزد، نباید نوشته است: "تمام دنیا جمع شده اند؛ تمام استکبار، کفار، صهیونیست ها، مدعیان اسلام آمریکایی، وهابیون، آدم کش بی شرف همه و همه جبهه واحدی تشکیل داده اند و هدفشان شکست اسلام حقیقی، رهبری ایران  و هدفشان شکست نهضت زمینه سازان ظهور است و بس. و در این فضای فتنه آلود، متاسفانه بسیاری از مسلمین نا آگاه و افراطی نیز همراه شده اند تا این علم و این نهضت زمینه ساز را به شکست بکشانند که اگر این اتفاق بیوفتد سال ها و شاید صدها سال دیگر باید شیعه خون دل بخورد تا تحقق وعده الهی را نزدیک ببیند."


ادامه در ادامه مطلب...